LABTOUR – Học và làm Vật lý ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên!

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Bên cạnh buổi giới thiệu chuyên ngành giành cho các bạn sinh viên được tổ chức thường niên vào tháng 3-4 hàng năm, chương trình LABTOUR giành cho sinh viên đã giành được sự ủng hộ của rất nhiều bạn sinh viên của Khoa Vật lý.

Chương trình LABTOUR-I đã được tổ chức vào đầu tháng 12, học kỳ I năm học 2014-2015 với sự tham gia của gần 200 bạn sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 đang học tập tại Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trong buổi tham quan này, các bạn sinh viên được tham gia 4 TOUR Du lịch độc lập ứng với các chuyên ngành có định hướng nghiên cứu gần nhau.

Tại các bộ môn. các bạn sinh viên được nghe các thầy cô nói chuyện về Bộ môn, về các định hướng nghiên cứu của Bộ môn, đồng thời làm quen với các thầy cô đang làm việc và nghiên cứu tại các bộ môn. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được tham quan các phòng thí nghiệm trực thuộc các Bộ môn như: Phòng thí nghiệm Quang học, Bộ môn Quang học Lượng tử, Phòng thí nghiệm Hóa, Trung tâm Khoa học Vật liệu … Các bạn còn được tham quan và nghe các thầy cô nói về hoạt động của các máy đo, những thiết bị tính toán cũng như ứng dụng của chúng. Chính những máy đo, thiết bị này sẽ trở thành những dụng cụ gắn liền với suốt khoảng thời gian làm khóa luận của các bạn sinh viên.

AHC

Bài viết liên quan