Hướng dẫn Học tập, Giảng dạy, Nghiên cứu trực tuyến trên nền tảng Thư viện số VNU-LIC

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Hướng dẫn Học tập trực tuyến – Giảng dạy trực tuyến – Nghiên cứu trực tuyến trên nền tảng Thư viện số VNU-LIC

1. Các thiết bị kết nối mạng: Máy tính để bàn/Xách tay; Máy tính bảng; Điện thoại thông minh…

2. Ứng dụng VNU-LIC: Giáo trình và Sách điện tử trên hệ điều hành Microsoft Window cho máy tính cá nhân (Laptop/ Desktop): Bạn đọc ĐHQGHN tải phần mềm VNU-LIC để đọc Giáo trình và Sách điện tử trên máy tính cá nhân (Laptop/ Desktop) sử dụng hệ điều hành Microsoft Window như sau:
– Tải phần mềm VNU-LIC tại https://drive.google.com/…/1M6u-r4cINYwHiOnlGCYW1IC7l…/view…
– Cài đặt VNU-LIC

3. Tài khoản đăng nhập: Đăng nhập bằng mã sinh viên/học viên (đối với người học) và tài khoản Email VNU (đối với cán bộ và giảng viên) để truy cập.

4. Hệ thống học liệu bao gồm:

 • VNU LIC Giáo trình và Sách điện tử: Học liệu số truy trên nền tảng công nghệ di động (Giáo trình số và sách tham khảo số): ~ 21.000 tên. Trong đó, tài liệu đã được VNU-LIC phân chia theo chủ đề/đơn vị đào tạo/ngành đào tạo (có mục sách Hot, mục sách Phương pháp học tập – nghiên cứu và CSDL Môn học theo đơn vị đào tạo). Link truy cập: https://bookworm.lic.vnu.edu.vn/.
 • Sử dụng app VNU LIC trên điện thoại thông minh, máy tính bảng… để đọc tài liệu.
 • Tài liệu nội sinh điện tử trên phần mềm Dspace: Quản trị tài nguyên nội sinh, bao gồm: ~ 28.000 Luận án số, luận văn số; ~ 12.000 Đề tài nghiên cứu khoa học, Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị, hội thảo và nhiều tài liệu nghiên cứu khác…
  Link truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/
  Đọc trực tiếp file toàn văn trên trên website.
 • Tạp chí và sách điện tử ngoại văn: gồm 52.000 sách điện tử; ~ 4.200 tạp chí của các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến Springer Nature, ScienceDirect, Bookboon, World Scientific, MathSciNet, …
  Link truy cập: https://lic.vnu.edu.vn/.
 • Virtua: Tài liệu in trên nền tảng công nghệ quản trị thư viện tự động hóa ~ 100.000 tên sách; ~400 tên tạp chí.

Bài viết liên quan