HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ NĂM 2023

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ NĂM 2023

Ngày 17/04/2023, Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên tiến hành tổ chức 1 sự kiện thường niên của Khoa mỗi năm 1 lần, hướng tới các bạn sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đó chính là Hội nghị Khoa học Sinh viên khoa Vật lý năm học 2022 – 2023.

Hội nghị được tổ chức với những công trình nghiên cứu Vật lý được công bố, đây là cơ hội cho các sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, đưa ra những đề tài nghiên cứu của mình nhằm giúp ích cho đời sống nói chung và ngành khoa học nói riêng.

Không chỉ vậy, đó còn là dịp truyền tải các thông tin và gây nguồn cảm hứng cho các thế hệ các bạn sinh viên trong khoa Vật lý mai sau về đam mê, nhiệt huyết, sự chuyên tâm, cần cù trong nghiên cứu khoa học và đổi mới khoa học.

Chúc Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý năm học 2022 – 2023 diễn ra thành công tốt đẹp!

Bài viết liên quan