Hình ảnh các bạn sinh viên Khoa Vật lý sau kỳ thực tập tại viện KAIST, Hàn Quốc

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Sau kỳ thực tập mùa hè tại viện KAIST, Hàn Quốc, các bạn sinh viên Khoa Vật lý đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các giáo sư bên Hàn Quốc.

Ngày 26/7, các bạn sinh viên trình bày các kết quả nghiên cứu của mình và được đánh giá cao.

Bài viết liên quan