THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT DO ĐHQG HÀ NỘI TỔ CHỨC

posted in: Dòng sự kiện, Tuyển sinh | 0
THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT DO ĐHQG HÀ NỘI TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức thi: Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 chia thành nhiều đợt thi.

  • Tổ chức thi đợt 1: 08 – 09/5/2021
  • Tổ chức thi đợt 2: 22 – 23/5/2021
  • Tổ chức thi đợt 3: 05 – 06/6/2021
  • Tổ chức thi đợt 4: 12 – 13/6/2021
  • Tổ chức thi đợt 5: 10 – 11/7/2021
  • Tổ chức thi đợt 6: 24 – 25/7/2021

2. Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến đợt thi đầu tiên từ ngày 1/4/2021 tại địa chỉ www.khaothi.vnu.edu.vn.

Lưu ý: Thí sinh được lựa chọn ngày thi, ca thi, đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân; được thay đổi thời gian thi trước 14 ngày dự thi. ĐHQG Hà Nội ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để tăng tính chủ động cho thí sinh và tiết kiệm chi phí xã hội.

3. Đối tượng tham gia thi: Học sinh THPT và thí sinh tự do

4. Thời gian mở cổng đăng ký: Cổng thông tin đăng ký dự thi trực tuyến bắt đầu mở từ ngày 1/4/2021 tại địa chỉ: www.khaothi.vnu.edu.vn hoặc www.cet.vnu.edu.vn.

5. Thời gian phát hành bài thi mẫu tham khảo: Bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15/3/2021.

Chi tiết về cấu trúc bài thi và tổ hợp tại đây.

Bài viết liên quan