Hội nghị Đào tạo Khoa Vật lý năm 2024

posted in: Dòng sự kiện | 0
Hội nghị Đào tạo Khoa Vật lý năm 2024

Theo chủ trương của Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý, Công đoàn Khoa Vật lý đã tổ chức Hội nghị Đào tạo Khoa Vật lý năm 2024, diễn ra vào ngày 16 – 17/03/2024.

Nội dung được trao đổi trong Hội nghị bao gồm nhiều chủ đề mang tính quan trọng và nổi trội:

  • Định hướng và Giải pháp phát triển ngành đào tạo;
  • Chất lượng tuyển sinh và tốt nghiệp;
  • Nhân sự giảng dạy: Số lượng giảng viên mới, số lượng trợ giảng, phát triển đội ngũ cán bộ,…;
  • Tình hình giảng dạy tại Khoa Vật lý và tính thích ứng với thay đổi của xu thế: môn học khoa ngoài, môn học chung toàn trường do Khoa đảm nhận (Robotic, Nhập môn kết nối internet vạn vật,…);
  • Hướng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Trong thời gian hội nghị, lãnh đạo Khoa Vật lý và các thành viên chủ chốt của Khoa đã có nhiều thảo luận và ý kiến quý giá, cũng như xác định được các mục tiêu đạt được phù hợp với xu thế xã hội trong thời gian tới.

Xin chúc mừng hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Bài viết liên quan