GIẢNG VIÊN 9X – KHOA VẬT LÝ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỚI 18 CÔNG BỐ QUỐC TẾ

posted in: Dòng sự kiện | 0
GIẢNG VIÊN 9X – KHOA VẬT LÝ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỚI 18 CÔNG BỐ QUỐC TẾ.

Vừa qua, NCS Phạm Thành Luân, sinh năm 1990, giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.

Đáng chú ý, NCS có 23 bài báo liên quan đến luận án, trong đó NCS là tác giả chính của 10 bài ISI, 04 bài thuộc nhóm mới nổi ESCI của ISI, 02 bài Scopus, 04 bài thuộc các tạp chí trong nước và quốc tế khác.

Bên cạnh đó, NCS cũng là đồng tác giả của 02 bài ISI và 01 bài đăng tại Kỷ yếu hội nghị quốc tế.

Đây là một thành tích cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ mới nhất do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2017 là phải có 1 công bố quốc tế.

Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên có hơn 70 cán bộ, với 47 giảng viên bao gồm 4 GS, 17 PGS và 25 TS.

Trong đó 46/47 giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên.

Hầu hết các giảng viên của Khoa Vật lý được đào tạo ở các cơ sở giáo dục tiến tiến ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những giảng viên được đào tạo trong nước như NCS Phạm Thành Luân thường có trình độ cao với nhiều công bố quốc tế.

Theo hus.vnu.edu.vn.

Bài viết liên quan