Chúc mừng các em học sinh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên KHTN là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022

posted in: Dòng sự kiện | 0
Chúc mừng các em học sinh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên KHTN là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022

Chúc mừng em Ngô Quý Đăng, Võ Hoàng Hải đã đạt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 trong lĩnh vực học tập.

Chúc mừng em Trần Xuân Bách là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 trong lĩnh vực học tập. Cả ba em đều là học sinh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên KHTN.

Ngô Quý Đăng hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Em đã 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (lần một khi em đang là học sinh lớp 10, lần hai khi em học lớp 12).

Võ Hoàng Hải giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi là học sinh lớp 10.

Trần Xuân Bách giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế khi học lớp 11. Em cũng khiến nhiều người khâm phục khi đạt điểm SAT gần tuyệt đối (1590/1600).

Cả ba em đều là những tấm gương truyền cảm hứng học tập tới nhiều bạn trẻ khác.

Bài viết liên quan