Bài giảng trực tuyến của GS. Paolo Carloni tại Trung tâm Vật lý Lý thuyết quốc tế (ICTP)

posted in: Dòng sự kiện | 0

Bài giảng trực tuyến của GS. Paolo Carloni, đồng Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm khoa học tính toán Đa tỉ lệ cho các hệ phức hợp, Khoa Vật lý.

Ngày 10/06/2020 từ 20:00-21:00, GS. Paolo Carloni sẽ có bài giảng trực tuyến về vấn đề đang rất thu hút sự chú ý: “Computational molecular medicine: from neurobiology to Covid-19” trực tuyến tại Trung tâm Vật lý Lý thuyết quốc tế (ICTP).

Các bạn sinh viên và những ai quan tâm có thể theo dõi bài giảng trực tuyến sử dụng webinar (yêu cầu đăng ký trước):

https://zoom.us/webinar/register/WN_lJj2IyUsTbCf298uZ__ytw

Cập nhật: Lưu trữ bài giảng của Giáo sư

Sơ lược về GS. Paolo Carloni:

  • Từ 2012 – nay: Giám đốc của viện tính toán sinh dược (IAS-5), Viện mô phỏng tiên tiến Forschungszentrum Julich.
  • Từ 2013 – nay: Giám đốc viện tính toán Y sinh (INM-9), Viện Y học và khoa học thần kinh Forschungszentrum Julich.
  • Từ 2016 – nay: Đồng Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm khoa học tính toán Đa tỉ lệ cho các hệ phức hợp, Khoa Vật lý. Ông còn là cố vấn khoa học cho Phòng thí nghiệm.

Hằng tuần, ông và đội nhóm Nghiên cứu họp trực tuyến, đào tạo và đánh giá kết quả nghiên cứu cho các bạn sinh viên. Các hội thảo, hội nghị Quốc tế tại Việt Nam do Phòng thí nghiệm tổ chức cũng được ông tham dự và chia sẻ kinh nghiệm quý báu.

Một số hình ảnh của GS. Paolo Carloni.

Bài viết liên quan