ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG LG DISPLAY NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG LG DISPLAY NĂM HỌC 2022 – 2023

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

Sinh viên khóa QH.2019 (K64) các ngành Vật lý học và Khoa học vật liệu của Khoa:

  • Có kết quả học tập tính đến thời điểm xét học bổng đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt;
  • Ưu tiên sinh viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn; tham gia hoạt động xã hội, cộng đồng; có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ học tập; có mong muốn thực tập và làm việc tại Công ty LG Display Hải Phòng;
  • Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023;
  • Nếu được nhận học bổng, sinh viên có trách nhiệm tham gia khóa đạo tạo kỹ năng nghề nghiệp, thực tập do Công ty Display Hải Phòng và ĐHQGHN tổ chức; đồng thời cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Công ty Công ty Display Hải Phòng 2 năm;
  • Trị giá học bổng: 35.000.000 đồng/01 sinh viên/năm học.

Các em quan tâm và đăng ký xét chọn học bổng vui lòng đăng ký theo link: https://forms.gle/uovmcxLoBhhUq7L99

Bài viết liên quan