GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA VẬT LÝ 2023

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA VẬT LÝ 2023

Với mục đích giúp sinh viên Khoa Vật lý có được hiểu biết về các chuyên ngành, hướng nghiên cứu của các Bộ môn, Trung tâm và Phòng thí nghiệm trong khoa, cùng các thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp, Khoa Vật lý phối hợp với Ban chấp hành Liên chi đoàn – Ban chấp hành Liên chi hội, các đơn vị triển khai chương trình giới thiệu về chuyên ngành, hướng nghiên cứu cho sinh viên:

Nội dung: các Bộ môn, Trung tâm và Phòng thí nghiệm giới thiệu thông tin về tổ chức, hướng nghiên cứu, các đề tài đang triển khai, cơ hội cho sinh viên học tập và nghiên cứu, triển vọng nghề sau khi sinh viên tốt nghiệp,…

Thời gian: 13h00, ngày 26 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm:

  • Giảng đường lớn – Tầng 7 nhà T5 (đối với các khối ngành Vật lý học, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật Điện tử & Tin học)
  • Phòng 408F – T1 (đối với khối ngành Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Thế An – ptan@hus.edu.vn.

Bài viết liên quan