GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA VẬT LÝ 2021

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA VẬT LÝ 2021.

Trải qua 02 phiên làm việc của chương trình Giới thiệu chuyên ngành với mục đích giúp sinh viên Khoa Vật lý có được hiểu biết về các Bộ môn trong Khoa, các chuyên ngành, hướng nghiên cứu và các thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp, Khoa Vật lý đã triển khai thành công chương trình giới thiệu về chuyên ngành, hướng nghiên cứu cho sinh viên.

Các thầy cô đại diện các đơn vị Bộ môn giới thiệu thông tin về Bộ môn bao gồm: Tổ chức Bộ môn, Trang thiết bị nghiên cứu, các hướng nghiên cứu, các đề tài đang triển khai, cơ hội cho sinh viên học tập và nghiên cứu, triển vọng nghề sau khi sinh viên tốt nghiệp,…

Thời gian đã diễn ra của 2 phiên trên nền tảng Meet:

  • Buổi 1: 9h00 – thứ Tư, ngày 04 tháng 8 năm 2021;
  • Buổi 2: 9h00 – thứ Năm, ngày 05 tháng 8 năm 2021.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của 2 phiên của chương trình Giới thiệu chuyên ngành nhé!

Bài viết liên quan